مناقصه ها

اسفند ۱۸, ۱۴۰۰

مناقصه تامین نیروی انسانی سال ۱۴۰۱-نوبت سوم

بسمه تعالی آگهی مناقصه (نوبت سوم) شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت شرکت در مناقصه […]
اسفند ۱۵, ۱۴۰۰

مناقصه تامین نیروی انسانی سال ۱۴۰۱-نوبت دوم

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت شرکت در مناقصه از زمان چاپ آگهی به مدت […]
اسفند ۲, ۱۴۰۰

مناقصه نیروی انسانی سال ۱۴۰۱

بسمه تعالی آگهی مناقصه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت اطلاع از متن و شرایط مناقصه […]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸

مناقصه نیروی انسانی – ۹۹

بسمه تعالی آگهی مناقصه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت اطلاع از متن و شرایط […]