مناقصه ها

اسفند ۱۱, ۱۳۹۸

مناقصه نیروی انسانی – ۹۹

بسمه تعالی آگهی مناقصه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۳۹۹ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت اطلاع از متن و شرایط […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۷

مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۳۹۸

بسمه تعالی آگهی مناقصه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه همدان سهامی خاص در نظر دارد تامین نیروی انسانی انجام خدمات فنی و عمومی دامپروری و کشاورزی در سال ۱۳۹۸ را از طریق برگزاری مناقصه به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی واگذار نماید. متقاضیان می توانندجهت اطلاع از متن و شرایط […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۶

مناقصه کودروبی

آذر ۱۹, ۱۳۹۶

مناقصه خدمات حمل