فرم استخدام

فرم استخدام

  • متقاضی محترم : خواهشمند است کلیه سوالات این پرسشنامه را به طور کامل مطالعه و با دقت پاسخ دهید.( توجه داشته باشید که این اطلاعات کاملا محرمانه تلقی خواهد شد.) در صورت محرز شدن خلاف هر گونه اطلاعات ارائه شده عواقب ناشی از آن بر عهده استخدام شونده خواهد بود.
  • مشخصات فردی :